Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
28/07/2020
09102328293436374043
47 52 53 57 61 63 64 65 67 73
- -
28/07/2020
05182324303234353640
41 48 49 51 59 67 68 72 73 76
- -
28/07/2020
01050913151617192629
40 49 53