Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
28/07/2020
06071415202930383940
44 49 52 53 58 60 61 69 77 79
- -
28/07/2020
02060709131516222435
36 37 44 47 52 69 70 73 74 75
- -
28/07/2020
06081421272932353839
48 52 54