Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
28/07/2020
03121314182628293031
33 48 50 51 55 66 67 69 70 74
- -
28/07/2020
01141618242628303132
36 38 39 56 62 63 72 73 75 76
- -
28/07/2020
09131620273537464756
57 61