Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
29/07/2020
01071619222529383942
44 52 56 68 70 71 72 73 75 80
- -
29/07/2020
08091116171921343839
41 42 50 55 56 62 65 66 71 79
- -
29/07/2020
13182025293435363843
47 50