Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
29/07/2020
05080912131519263133
39 40 50 61 65 72 74 75 76 80
- -
29/07/2020
01051011222324263841
42 43 50 52 57 58 65 75 76 77
- -
29/07/2020
03060709141626293335
38 40