Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
30/07/2020
02050712161718222931
34 41 46 52 58 61 67 73 74 76
- -
30/07/2020
05071013161718222730
31 37 40 46 58 59 67 71 75 79
- -
30/07/2020
19202224252629303134
38 44