Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
30/07/2020
04060708152126282932
36 42 43 50 52 60 63 64 66 72
- -
30/07/2020
19242526272930343538
41 49 51 53 57 59 66 67 71 75
- -
30/07/2020
03040608111415192127
34 49