Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
30/07/2020
14181920232426313435
41 50 51 53 59 66 67 69 76 77
- -
30/07/2020
01071013142021353740
44 46 48 54 62 68 71 75 77 79
- -
30/07/2020
01212627303134383941
42 43