Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
31/07/2020
03040509121316182125
28 30 32 33 38 45 46 49 56 80
- -
30/07/2020
01020407081112152532
36 45 48 49 51 52 66 67 75 78
- -
30/07/2020
06141617202529303637
41 42 43