Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
01/08/2020
02111318232431334547
49 50 52 59 60 64 65 67 71 73
- -
01/08/2020
06091720223031333436
37 45 46 47 49 52 60 61 73 78
- -
01/08/2020
08091112161718192530
36 38