Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
01/08/2020
01030708141618242536
39 50 52 54 57 59 67 72 74 75
- -
01/08/2020
02081015222327334244
52 54 58 61 68 72 74 75 76 80
- -
01/08/2020
02091523242932333538
42 43