Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
02/08/2020
05071112131425273031
40 48 51 53 60 67 70 74 76 80
- -
01/08/2020
01081013212324252627
40 42 45 48 54 58 68 69 77 80
- -
01/08/2020
04152227313334383940
49 50