Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
02/08/2020
01040507131416192124
25 34 39 46 47 51 58 69 70 80
- -
02/08/2020
05121314151924253137
38 44 49 50 56 68 71 74 76 77
- -
02/08/2020
09111214172025283245
46 48