Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
02/08/2020
04050608093032354042
46 47 49 50 57 58 63 66 68 78
- -
02/08/2020
03091618232628313233
38 45 46 55 57 60 62 65 72 78
- -
02/08/2020
02080910141721232728
38 44