Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
02/08/2020
02030810121522252630
31 37 48 52 54 55 61 65 74 79
- -
02/08/2020
01091214172022313637
41 49 50 56 61 62 67 68 72 75
- -
02/08/2020
05101519222528333946
47 50