Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
02/08/2020
01070912131516182528
40 44 45 48 49 67 68 69 74 76
- -
02/08/2020
03070912141819202128
32 35 40 42 44 56 68 70 73 77
- -
02/08/2020
01060709111214202731
36 41 44