Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
14/11/2020
02030715172425313237
41 46 48 54 61 67 70 77 78 79
- -
14/11/2020
05101719212223273840
42 48 51 58 63 67 72 76 78 80
- -
14/11/2020
02040516181925262931
33 35