Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
03/08/2020
12171821252629343840
41 42 43 45 48 51 52 67 70 77
- -
03/08/2020
01071819222428304243
48 55 56 57 61 62 64 66 69 79
- -
03/08/2020
01020506070812132637
39 49