Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
04/08/2020
05091214172022233940
44 50 52 54 55 57 60 64 73 74
- -
04/08/2020
02060811192122253335
45 47 50 55 61 62 65 66 71 75
- -
04/08/2020
01020506072125262831
35 36 43