Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
04/08/2020
01020510161837384445
49 53 54 62 65 73 74 75 79 80
- -
04/08/2020
05121628303233364348
50 53 54 61 64 66 71 72 76 77
- -
04/08/2020
05060708172324253235
37 45