Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
04/08/2020
01040911121431353638
40 43 44 45 49 56 59 63 65 77
- -
04/08/2020
06071114152536454652
54 55 56 58 59 60 65 66 68 79
- -
04/08/2020
08161721242930333538
39 41 54