Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
04/08/2020
05121923262833344144
47 53 54 60 63 67 68 74 77 79
- -
04/08/2020
02131417223043444751
59 63 65 67 69 70 76 78 79 80
- -
04/08/2020
02060910111516202122
30 36