Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
14/11/2020
07111314192223272842
53 60 62 64 69 72 73 75 79 80
- -
14/11/2020
08161820252829344041
43 44 46 47 48 51 63 71 76 79
- -
14/11/2020
07131418192024293032
36 37