Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
05/08/2020
03040709142426313341
46 47 49 51 56 60 62 63 78 79
- -
05/08/2020
03041114151621262931
34 36 37 46 49 54 62 64 69 80
- -
05/08/2020
03041113262733343941
44 46