Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
05/08/2020
04101314243233364344
45 52 54 59 65 67 70 72 74 76
- -
05/08/2020
03050609172527303335
41 43 49 51 61 62 64 65 73 75
- -
05/08/2020
03050809111920253036
44 45