Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
06/08/2020
05091018192930323639
45 48 56 58 59 63 65 67 71 76
- -
06/08/2020
01040710172126343640
45 55 57 60 66 67 70 76 78 79
- -
06/08/2020
03060711131826283942
45 48 50