Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
23/11/2020
02071314183536374047
49 50 54 60 61 62 64 65 67 76
- -
23/11/2020
11122021252630333839
44 45 46 55 56 57 59 68 75 80
- -
23/11/2020
05122430323336374048
50 54